Bên em có đăng lên Web luôn không?

Để đăng bài lên web luôn, chị chọn gói “Poster” trong Công cụ tính giá nhé

Bên em có đăng lên Web luôn không?
Đánh giá nội dung