Bên mình có cần gửi hình ảnh của bài viết cho bên bạn ko?

Ở email số 3 bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết phải cung cấp gì, tùy vào gói viết bài bạn đặt, bạn không cần phải nhớ