Hieuqua hỗ trợ content cho Facebook và Email

Hieuqua hỗ trợ kênh content cho facebook và email

Hieuqua hỗ trợ content cho Facebook và Email

Hieuqua hỗ trợ viết content cho 2 kênh mới là Facebook và Email. Sau nhiều yêu cầu từ Khách hàng về chuyên đề Content và Hỗ trợ chăm sóc nội dung trên Facebook và Email, với 2 tùy chọn này sẽ làm hài lòng các bạn.

Bài viết cho Facebook

  1. Gói Poster: giúp hỗ trợ quản trị nội dung cho Fanpage và các tài khoản Facebook
  2. Bố cục Chuẩn SEO: hỗ trợ lên top Google cho các Fanpage tập trung nội dung SEO
  3. Tùy chọn chuẩn PR để hỗ trợ nội dung sản phẩm, 100% không trùng lặp củng cố cho SEO

Bài viết cho Email

  1. Gói Poster: giúp hỗ trợ định dạng HTML để hiển thị tốt khi đưa vào Email của bạn
  2. Bố cục Chuẩn SEO: hỗ trợ liên kết cho các từ khóa tập trung sử dụng trong Landing Page
  3. Tùy chọn chuẩn PR hỗ trợ nội dung cho sản phẩm, 100% không trùng lặp giúp tránh Spam Content
Tóm Tắt Bài Viết
Hieuqua hỗ trợ content cho Facebook và Email
Tiêu Đề
Hieuqua hỗ trợ content cho Facebook và Email
Mô Tả
Hieuqua hỗ trợ viết content cho 2 kênh mới là Facebook và Email. Sau nhiều yêu cầuvề chuyên đề Content và Hỗ trợ chăm sóc nội dung trên Facebook và Email
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản