Quy trình viết nội dung của hieuqua.co

Nội dung chất lượng - Content is King

Quy trình viết nội dung của hieuqua.co

Quy trình viết nội dung của hieuqua đảm bảo cho tác giả xuất bản ra những nội dung chất lượng.

Content is King! Đạt được tiêu chí này trên nhiều tác giả khác nhau thì nội dung website của bạn sẽ có bước tiến lớn. Chúng tôi tuân thủ theo các nguyên tắc chất lượng của nội dung như sau:

  1. Chọn những tác giả có lực viết tốt: kỹ năng này mất nhiều năm để có được
  2. Phân tích và định vị thông tin cần viết: tin tức, sản phẩm, quảng cáo, review…
  3. Quy trình viết nội dung độc quyền: 100% Fresh, Chuẩn SEO, Chuẩn PR, FB…
  4. Kiểm tra và duyệt lại nội dung: giúp bạn điều chỉnh yêu cầu viết cho phù hợp
  5. Phát triển chất lượng content: xây dựng phương pháp truyền thông điệp mới

** Content rất đa dạng, mỗi kênh content cũng yêu cầu nhiều tiêu chí khác hẳn nhau. Nội dung của bạn có thể xuất hiện trên Website, Email, Forum hay Facebook? Nội dung của bạn cần phục vụ cho Tư vấn người dùng, Quảng cáo sản phẩm hay Nhận xét khách quan? Trên hết, mỗi dấu chấm câu không chính xác đều sẽ hạ thấp uy tín của bạn.

Quy trình này ứng dụng trong Dịch vụ Viết bài của hieuqua

Tóm Tắt Bài Viết
Quy trình viết nội dung của hieuqua.co
Tiêu Đề
Quy trình viết nội dung của hieuqua.co
Mô Tả
Quy trình viết nội dung của hieuqua đảm bảo cho tác giả xuất bản ra những nội dung chất lượng. Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc chất lượng về nội dung
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản