Bảng giá thiết kế web

Category: Sản phẩm cung cấp, Thiết kết website, Thông Báo Comments: 0 0

 

  
 
Hỗ Trợ Hosting Năm Đầu
Hỗ Trợ Domain Năm Đầu
Quản Lý Bài Viết
Quản Lý Menu
Quản Lý Logo, Banner, Slider
Quản Lý Bố Cục, Chức Năng
Quản Lý Header, Footer
Quản Lý Hình Ảnh, Video
Quản Lý Thông Tin Liên Hệ
Quản Lý Đa Ngôn Ngữ
Quản Lý Chia Sẻ Social
Quản Lý Bình Luận
Tối Ưu Hóa Kỹ Thuật SEO
Xây Dựng sitemap.xml
Tối Ưu Tốc Độ Load Website
Tối Ưu Giao Diện Di Động
Cài Đặt Google Analytics
Cài Đặt Google Webmaster
Cài Đặt Remarketing
Cài Đặt Conversion
Nâng Cấp Hàng Ngày
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Trọn Đời
Trình Bày Sản Phẩm
Slide Show Hình Ảnh
Trình Bày Tab & Toggle
Đặt Hàng Online
Giỏ Hàng 1 Trang
Thanh Toán Online
Tính Phí Vận Chuyển
Bán Hàng Khuyến Mãi
Công Nghệ Load Từng Phần
Đăng Nhập Social All
Chat Trực Tuyến Bản Quyền
Hệ Thống Vệ Tinh
Hệ Thống Cộng Đồng
Hệ Thống CRM
Hệ Thống Affiliate
Hệ Thống Quản Lý Công Việc
Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng

Tin Tức

7.200.000đ
Trọn Gói
Hỗ Trợ Hosting Năm Đầu : Free Gói StartUp 1.0
Hỗ Trợ Domain Năm Đầu : Free .com .net .org
Quản Lý Bài Viết
Quản Lý Menu
Quản Lý Logo, Banner, Slider
Quản Lý Bố Cục, Chức Năng
Quản Lý Header, Footer
Quản Lý Hình Ảnh, Video
Quản Lý Thông Tin Liên Hệ
Quản Lý Đa Ngôn Ngữ
Quản Lý Chia Sẻ Social
Quản Lý Bình Luận
Tối Ưu Hóa Kỹ Thuật SEO
Xây Dựng sitemap.xml
Tối Ưu Tốc Độ Load Website
Tối Ưu Giao Diện Di Động
Cài Đặt Google Analytics
Cài Đặt Google Webmaster
Cài Đặt Remarketing
Cài Đặt Conversion
Nâng Cấp Hàng Ngày
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Trọn Đời
Trình Bày Sản Phẩm
Slide Show Hình Ảnh
Trình Bày Tab & Toggle
Đặt Hàng Online
Giỏ Hàng 1 Trang
Thanh Toán Online
Tính Phí Vận Chuyển
Bán Hàng Khuyến Mãi
Công Nghệ Load Từng Phần
Đăng Nhập Social All
Chat Trực Tuyến Bản Quyền
Hệ Thống Vệ Tinh : Liên Hệ
Hệ Thống Cộng Đồng : Liên Hệ
Hệ Thống CRM : Liên Hệ
Hệ Thống Affiliate : Liên Hệ
Hệ Thống Quản Lý Công Việc : Liên Hệ
Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng: Liên Hệ

Bán Hàng

12.000.000đ
Trọn Gói
Hỗ Trợ Hosting Năm Đầu : Free Gói StartUp 1.5
Hỗ Trợ Domain Năm Đầu : Free .vn .com.vn
Quản Lý Bài Viết
Quản Lý Menu
Quản Lý Logo, Banner, Slider
Quản Lý Bố Cục, Chức Năng
Quản Lý Header, Footer
Quản Lý Hình Ảnh, Video
Quản Lý Thông Tin Liên Hệ
Quản Lý Đa Ngôn Ngữ
Quản Lý Chia Sẻ Social
Quản Lý Bình Luận
Tối Ưu Hóa Kỹ Thuật SEO
Xây Dựng sitemap.xml
Tối Ưu Tốc Độ Load Website
Tối Ưu Giao Diện Di Động
Cài Đặt Google Analytics
Cài Đặt Google Webmaster
Cài Đặt Remarketing
Cài Đặt Conversion
Nâng Cấp Hàng Ngày
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Trọn Đời
Trình Bày Sản Phẩm
Slide Show Hình Ảnh
Trình Bày Tab & Toggle
Đặt Hàng Online
Giỏ Hàng 1 Trang
Thanh Toán Online
Tính Phí Vận Chuyển
Bán Hàng Khuyến Mãi
Công Nghệ Load Từng Phần
Đăng Nhập Social All
Chat Trực Tuyến Bản Quyền
Hệ Thống Vệ Tinh : Liên Hệ
Hệ Thống Cộng Đồng : Liên Hệ
Hệ Thống CRM : Liên Hệ
Hệ Thống Affiliate : Liên Hệ
Hệ Thống Quản Lý Công Việc : Liên Hệ
Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng: Liên Hệ