Hướng dẫn thay đổi hình ảnh Slider của Slider Revolution trên wordpress

Slider trong theme wordpress thường được cấu tạo bằng plugin Slider Revolution. Bài viết này hướng dẫn bạn thay đổi hình ảnh trong Slider Revolution. Một slider bình thường hay sử dụng một hình đơn lẻ, hoặc dùng background làm hình trình chiếu. Xem hướng dẫn thay đổi hình ảnh trong Slider Revolution trong video sau: ** Bạn xem thêm hướng dẫn đo kích thước slider để biết kích thước hình ảnh cần làm cho slide tương ứng

Điều chỉnh link trên Slider dùng Slider Revolution

Link trên Slider có thể gắn trên toàn slider, trong nút nhấn hiển thị chữ hiển thị trên Slider. Bạn có thể muốn chỉnh sửa link liên kết này đến page có thông tin cần hiển thị. Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng Revolution Slider để điều chỉnh link liên kết trên Slider theo ý muốn để trỏ đến vị trí page cần thiết. Xem hướng dẫn điều chỉnh link trên Slider trong video sau:

Hướng dẫn thêm slide khi sử dụng Revolution Slider

Các website hieuqua thiết kế thường sử dụng Revolution Slider để thiết kế các slide trên "trang chủ" hoặc các page. Revolution Slider là một plugin độc lập, chuyên phục vụ cho việc cài đặt và điều chỉnh slide trên website. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh hình ảnh, hiệu ứng và các tính năng liên quan đến Slide. Video sau hướng dẫn bạn thêm slide mới, thay hình ảnh của slide hoặc xóa slide không cần thiết khỏi...