Hướng dẫn sửa lỗi hình ảnh bị sai link trong quá trình edit bài

Hình ảnh bị sai link do khi chỉnh sửa bài viết có thể xảy ra do nhiều lý do, đôi khi là do thao tác của bạn bị sai. Để sửa lỗi này, bạn tìm link hình trong media rồi dán vào bài viết tương ứng (dạng html) Các bước chỉnh sửa như sau: Chuyển trình chỉnh sửa (editor) sang dạng html Tìm link hình sai: Kiểm tra phần tử (Ctrl + Shift + I ; nếu bạn dùng trình...

Hướng dẫn sửa lỗi hình ảnh sau khi chuyển domain website

Website khi chuyển domain (tên miền) thường hay bị lỗi hình ảnh. Trường hợp này do hình ảnh vẫn sử dụng đường link của domain cũ. Bạn chỉ cần điều chỉnh lại link hình ảnh cho bài viết là được. Bạn thực hiện theo các bước sau: Mở trình soạn thảo bài viết (editor) ở dạng html Tìm các link hình ảnh còn lưu dạng domain cũ Chỉnh thành domain mới, hoặc dùng dạng đường dẫn tương đối (không domain) Xem...