Chỉnh sửa thông tin dưới chân website theme Newspaper

Category: Blog - Kênh thông tin dành cho khách hàng, Chân trang, Giao diện, Hướng dẫn khách hàng, Website Comments: 0 0

Thông tin dưới chân website thường liên quan đến Logo, thông tin liên hệ hoặc tóm tắt lịch sử của Công ty. Phần thông tin này có thể được điều chỉnh trong phần Widget (thành phần mở rộng) hoặc Theme Panel (quản trị riêng của nhà phát triển template)

Xem video hướng dẫn cách dùng Theme Panel để chỉnh thông tin dưới chân website của theme Newspaper