Điều chỉnh link trên Slider dùng Slider Revolution

Category: Blog - Kênh thông tin dành cho khách hàng, Hướng dẫn khách hàng, Slider, Website Comments: 0 0

Link trên Slider có thể gắn trên toàn slider, trong nút nhấn hiển thị chữ hiển thị trên Slider. Bạn có thể muốn chỉnh sửa link liên kết này đến page có thông tin cần hiển thị.

Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng Revolution Slider để điều chỉnh link liên kết trên Slider theo ý muốn để trỏ đến vị trí page cần thiết.

Xem hướng dẫn điều chỉnh link trên Slider trong video sau:

Tóm Tắt Bài Viết
Tiêu Đề
Điều chỉnh link trên Slider dùng Slider Revolution
Mô Tả
Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng Slider Revolution để điều chỉnh link liên kết trên Slider theo ý muốn để trỏ đến vị trí page cần thiết
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản