Bên mình có cần gửi hình ảnh của bài viết cho bên bạn ko?

Ở email số 3 bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết phải cung cấp gì, tùy vào gói viết bài bạn đặt, bạn không cần phải nhớ

Bên mình có cần gửi hình ảnh của bài viết cho bên bạn ko?
Đánh giá nội dung