Bên mình có thể yêu cầu về chủ đề của từng bài viết không bạn?

Ở email số 3, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin về tiêu đề, từ khóa, hình ảnh, tài liệu liên quan. Những phần này bạn cũng có thể yêu cầu biên tập thực hiện giùm bạn, rồi gửi lại cho bạn duyệt

Bên mình có thể yêu cầu về chủ đề của từng bài viết không bạn?
Đánh giá nội dung