Cho mình hỏi về chủ đề bài viết thì mình có thể chọn và đưa ra sample + list keyword thì bên bạn có thể re-write lại được phải không?

Ở email số 3, anh sẽ được gợi ý để cung cấp tiêu đề và từ khóa. Trong trường hợp, anh  không có sẵn tiêu đề và từ khóa, anh có thể nhờ bộ phận biên tập soạn giúp chủ đề và từ khóa giúp, sau đó gửi cho anh duyệt lại

Cho mình hỏi về chủ đề bài viết thì mình có thể chọn và đưa ra sample + list keyword thì bên bạn có thể re-write lại được phải không?
Đánh giá nội dung