Mình muốn đặt viết 10 bài thì thanh toán thế nào và bao lâu thì có bài?

Bạn chọn số lượng và điền thông tin liên hệ rồi nhất “Đặt Viết” trên công cụ tính giá. Email hướng dẫn thanh toán sẽ gửi cho bạn ngay
Sau khi thanh toán bạn sẽ nhận được email hướng dẫn bước tiếp theo để tiến hành công việc cho bạn
Nếu bạn là KH mới, sẽ cần 2 ngày để xếp lịch cho biên tập trước khi viết bạn nhé, thời gian viết 10 bài chỉ trong khoảng 1 ngày thôi

Mình muốn đặt viết 10 bài thì thanh toán thế nào và bao lâu thì có bài?
Đánh giá nội dung