Nếu bên mình đặt 50 bài và bên bạn tìm hình ảnh luôn thì giá không đổi hả bạn?

Trong Công cụ tính giá, nếu bạn chọn gói “Content” hieuqua chỉ viết phần chữ (text). Gói “Article” sẽ hỗ trợ kèm hình ảnh cho bài viết. Gói “Poster” hỗ trợ như Article và post lên website, định dạng bài viết luôn. Mỗi tùy chọn này Công cụ sẽ tính ra các mức giá khác nhau.

Nếu bên mình đặt 50 bài và bên bạn tìm hình ảnh luôn thì giá không đổi hả bạn?
Đánh giá nội dung