Sao bên em phải thanh toán 100% trước khi viết bài thế?

Hệ thống hieuqua phân bổ chi phí trực tiếp cho Tác giả sau mỗi một bài viết. Điều này chỉ để đảm bảo quyền lợi cho Tác giả thôi chị.

Sao bên em phải thanh toán 100% trước khi viết bài thế?
Đánh giá nội dung