Hướng dẫn cách trao đổi với tác giả để chỉnh sửa bài viết

Hướng dẫn trao đổi với tác giả chi tiết về bài viết

Sau mỗi bài viết trong dự án content được hoàn thành, bạn sẽ nhận được báo cáo cho bài viết đó. Bài viết đôi khi sẽ cần chỉnh sửa vài chỗ chi tiết theo ý bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách ghi chú vị trí chi tiết cần chỉnh sửa để tác giả có thể chỉnh sửa bài viết theo yêu cầu của bạn dễ dàng và chính xác.

Để trao đổi với tác giả về vị trí, từ ngữ hay đoạn văn cần chỉnh sửa, bạn làm 3 bước sau:

  1. Sử dụng trỏ chuột để đánh dấu vị trí cần chỉnh sửa chi tiết trong bài viết
  2. Ghi lại comment – Là những yêu cầu chi tiết bạn muốn tác giả chỉnh sửa cho bài viết

** Lưu ý: hiện tại, hệ thống hieuqua không cần phải tag comment biên tập như trước. Bạn chỉ cần thực hiện 2 bước comment trên là được. Tác giả sẽ nhận được thông tin yêu cầu điều chỉnh, để thực hiện cho bạn.

** Lưu ý: trước khi muốn trao đổi với tác giả, bạn cần phải tùy chọn thông báo cho tài khoản google docs để đảm bảo tất cả mọi người tham gia chỉnh sửa file đều thấy được yêu cầu của bạn.

Trước hết, bạn cần set tùy chọn thông báo cho tài khoản google docs như video sau:

Xem hướng dẫn chi tiết thao tác tạo comment trao đổi cho tác giả bài viết trong video sau:

Tóm Tắt Bài Viết
Hướng dẫn cách trao đổi với tác giả để chỉnh sửa bài viết
Tiêu Đề
Hướng dẫn cách trao đổi với tác giả để chỉnh sửa bài viết
Mô Tả
Sau mỗi bài viết trong dự án content được hoàn thành, bạn sẽ nhận được báo cáo cho bài viết đó. Bài viết đôi khi sẽ cần chỉnh sửa vài chỗ chi tiết theo ý bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách ghi chú vị trí chi tiết cần chỉnh sửa để tác giả có thể chỉnh sửa bài viết theo yêu cầu của bạn dễ dàng và chính xác.
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản