Hướng dẫn chỉnh sửa Process của theme Archi trong web wordpress

Hướng dẫn chỉnh sửa Process trong theme Archi

Process trong theme Archi là phần đặc biệt dành để mô tả tiến trình thực hiện các công việc của dự án. Đây là phần đặc trưng riêng của theme Archi. Bài viết này hướng dẫn bạn chỉnh sửa Process trong theme Archi.

Link chỉnh sửa: /wp-admin/edit.php?post_type=process

Xem thao tác chỉnh sửa process trong video hướng dẫn sau:

Tóm Tắt Bài Viết
Hướng dẫn chỉnh sửa Process của theme Archi trong web wordpress
Tiêu Đề
Hướng dẫn chỉnh sửa Process của theme Archi trong web wordpress
Mô Tả
Process trong theme Archi là phần đặc biệt dành để mô tả tiến trình thực hiện các công việc của dự án. Đây là phần đặc trưng riêng của theme Archi. Bài viết này hướng dẫn bạn chỉnh sửa Process trong theme Archi.
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản