Hướng dẫn đăng nhập vào website đơn giản bằng tài khoản Google


Website được hieuqua thiết kế giúp bạn đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google. Bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng Login by Google và sử dụng tài khoản Google của bạn để đăng nhập.

Xem video hướng dẫn thao tác đăng nhập sau:

Hướng dẫn đăng nhập vào website đơn giản bằng tài khoản Google
5 (100%) - 1 đánh giá