Hướng dẫn điều chỉnh thẻ trong bài viết

Category: Blog - Kênh thông tin dành cho khách hàng, Hướng dẫn khách hàng, SEO, Website Comments: 0 0

Thẻ <heading> trong bài viết là một tiên chí SEO quan trọng mà bạn sẽ muốn điều chỉnh. Thẻ <heading> khai báo với Google những phần nội dung tóm lược quan trọng để robot ưu tiên crawl, trước tất cả những nội dung khác. Vì vậy, <heading> trong SEO như một dàn bài cơ bản trong bài viết. Bạn có thể xây dựng dàn bài cơ bản chuẩn SEO cho bài viết dựa theo 6 thẻ <heading> sau, với thứ tự quan trọng giảm dần:

  • <h1> được hieuqua sử dụng sẵn trong source website, tương đương thẻ Tiêu đề <title>
  • <h2> được hieuqua sử dụng sẵn trong source website, tương đương Mô tả bài viết <meta “description”>
  • <h3> khuyến nghị bạn nên sử dụng cho Đoạn đầu tiên trong bài viết
  • <h4> khuyến nghị bạn nên sử dụng cho các Tiêu đề phụ trong bài viết
  • <h5> khuyến nghị bạn nên sử dụng cho các Number list hoặc Toggle list
  • <h6> do giá trị thấp nên ít dùng

Xem hướng dẫn chèn thẻ <heading> vào bài viết trong video sau:

Bài viết hướng dẫn sử dụng thẻ heading bằng tiếng Anh cho website của bạn:
https://yoast.com/seo-basics-how-to-use-headings-on-your-site/

Tóm Tắt Bài Viết
Tiêu Đề
Hướng dẫn điều chỉnh thẻ <Heading> trong bài viết
Mô Tả
Thẻ <heading> trong bài viết là một tiên chí SEO quan trọng mà bạn sẽ muốn điều chỉnh. Thẻ <heading> khai báo với Google những phần nội dung quan trọng
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản