Hướng dẫn download file bài viết

Category: Blog - Kênh thông tin dành cho khách hàng, Dự án, Hướng dẫn khách hàng, Xây dựng nội dung Comments: 0 0 Post Date: 3 Tháng Sáu, 2017

Nếu cần post nội dung trực tiếp trên website, hieuqua khuyến khích bạn nên copy trực tiếp từ file Google Docs. Vì copy trực tiếp nội dung từ Google Docs sẽ không bị dích các mã format, vốn sẽ làm giảm điểm SEO của bài viết.

Tuy nhiên, nếu bạn cần download file content về máy để thực hiện chỉnh sửa, hoặc vì lý do gì đó, hãy làm theo thao tác hướng dẫn trong video sau:

Tóm Tắt Bài Viết
Tiêu Đề
Hướng dẫn download file bài viết từ báo cáo của hieuqua
Mô Tả
Nếu bạn cần download file content về máy để thực hiện chỉnh sửa, hoặc vì lý do gì đó, hãy làm theo thao tác hướng dẫn trong video sau
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản
Hướng dẫn download file bài viết
Đánh giá nội dung