Hướng dẫn dùng bộ lọc Gmail để nhận thông tin bằng nhiều email

Category: Blog - Kênh thông tin dành cho khách hàng, Email, Hướng dẫn khách hàng, Quản lý hệ thống Comments: 0 0

Khi làm việc với hieuqua, trong công ty bạn có thể có nhiều email của nhân viên (hoặc bộ phận) đều cần nhận thông tin trao đổi về công việc từ email hieuqua. Vấn đề là, trong một thời điểm nhất định, chỉ có duy nhất 1 cá nhân trao đổi về một thông tin qua email. Làm sao để thông tin này được forward cho các email muốn theo dõi cuộc trao đổi đó một cách tự động?

Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng bộ lọc của Gmail để tạo ra luồng forward email tự động. Khi nhân viên nào đó trao đổi với hieuqua, bạn cũng sẽ nhận được thông tin về cuộc trao đổi đó qua email.

Ví dụ có 2 email trao đổi thông tin công việc:

2 email trao đổi công việc với nhau là: [email protected][email protected]

** Nguyên lý: bạn chỉ cần tạo 1 bộ lọc trong email [email protected], đảm bảo rằng mọi email mà [email protected] gửi đến và mọi email gửi cho [email protected] đều được forward đến email theo dõi thông tin (tức là email của bạn: [email protected]).

Xem hướng dẫn thao tác tạo bộ lọc chi tiết trong video sau:

** Lần lượt tạo các bộ lọc tương tự cho các email hieuqua mà bạn muốn forward

** Lưu ý các địa chỉ email mà bạn có thể muốn foward của hieuqua:

Tóm Tắt Bài Viết
Tiêu Đề
Hướng dẫn dùng bộ lọc Gmail để nhận thông tin bằng nhiều email
Mô Tả
Hướng dẫn sử dụng bộ lọc Gmail để tạo ra luồng forward email tự động. Khi nhân viên trao đổi, bạn sẽ nhận được thông tin về cuộc trao đổi đó qua email.
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản