Hướng Dẫn Nhận Qua Email

Category: Quà Tặng Comments: 4 0

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu này. Tôi đã gửi tài liệu qua email của bạn, hãy nhanh chóng đăng nhập vào email để lấy tài liệu này.

Lưu ý:  bạn phải nhanh lên, link download sẽ bị hủy trong 30 phút một cách hoàn toàn tự động.

P/s: nếu không thấy, vui lòng check hộp thư SPAM

Comments (4)

Comments are closed.