Hướng dẫn post hình ảnh cho bài viết

Category: Blog - Kênh thông tin dành cho khách hàng, Hướng dẫn khách hàng, Post bài, Website Comments: 0 0

Trong bài viết trên website, bạn sẽ muốn upload và đăng hình ảnh kèm trong bài viết. Hình ảnh tốt nhất cho một bài viết nên upload từ máy tính của bạn lên website và đăng lên web với kích thước và mô tả phù hợp.

Bài viết này hướng dẫn thao tác để bạn đăng tải một hình ảnh từ máy tính lên website, điều chỉnh kích thước phù hợp và đặt nội dung mô tả cho hình ảnh đó.

Xem hướng dẫn post hình ảnh cho bài viết của bạn trong video sau:

Tóm Tắt Bài Viết
Tiêu Đề
Hướng dẫn post hình ảnh cho bài viết
Mô Tả
Bài viết này hướng dẫn thao tác để bạn đăng tải một hình ảnh từ máy tính lên website, điều chỉnh kích thước phù hợp và đặt nội dung mô tả cho hình ảnh đó
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản