Hướng dẫn sửa header image cho bài viết trong theme Archi

Hướng dẫn sửa hình ảnh background trong header bài viết

Header image là hình nền trên cùng phần Blog, dùng để trang trí cho những website có chủ đề đặc trưng. Với theme Archi của wordpress, bạn có thể chọn sử dụng header image (hoặc tắt nó đi).

Bài viết này hướng dẫn bạn sửa header image cho bài viết trong theme Archi của wordpress. Khi thay đổi background image, bạn nhớ kiểm tra kích thước chuẩn của hình ảnh background thay để để đảm bảo đạt hiệu ứng tốt nhất.

Xem thao tác sửa header image trong video hướng dẫn sau:

Tóm Tắt Bài Viết
Hướng dẫn sửa header image cho bài viết trong theme Archi
Tiêu Đề
Hướng dẫn sửa header image cho bài viết trong theme Archi
Mô Tả
Bài viết này hướng dẫn bạn sửa header image cho bài viết trong theme Archi của wordpress. Khi thay đổi background image, bạn nhớ kiểm tra kích thước chuẩn của hình ảnh background thay để để đảm bảo đạt hiệu ứng tốt nhất.
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản