Hướng dẫn sửa thông tin dưới chân trang – Theme Flastastic


Thông tin dưới chân trang thuộc theme của nhà phát triển thứ ba Flastastic. Bạn cần vào phần “Footer” của theme để điều chỉnh thông tin này. Xem video hướng dẫn về thao tác chi tiết:

Hướng dẫn sửa thông tin dưới chân trang – Theme Flastastic
Đánh giá nội dung