Hướng dẫn thay thế Tab section bằng Video sử dụng Visual Editor

Category: Blog - Kênh thông tin dành cho khách hàng, Giao diện, Hướng dẫn khách hàng, Website Comments: 0 0

Trong nhiều phiên bản Template mới của nhà phát triển giao diện WordPress, Visual Editor được dùng để tạo cấu trúc cho trang chủ. Bạn có thể sử dụng Visual Editor để điều chỉnh, thay đổi cấu trúc của trang chủ website theo ý muốn một cách nhanh chóng.

Bài viết này hướng dẫn bạn thay thế một Tab section có sẵn trên Trang chủ bằng một Video, sử dụng Visual Editor của page đã thiết lập sẵn.

Xem hướng dẫn thay thế Video bằng Visual Editor trong video sau:

Tóm Tắt Bài Viết
Tiêu Đề
Hướng dẫn thay thế Tab section bằng Video sử dụng Visual Editor
Mô Tả
Bài viết này hướng dẫn bạn thay thế một Tab section có sẵn trên Trang chủ bằng một Video, sử dụng Visual Editor của page đã thiết lập sẵn
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản