Hướng dẫn tìm từ khóa để viết bài cho web


Nếu bạn cần một số lượng từ khóa để viết bài trên website cho sản phẩm của mình, các phương pháp tìm kiếm từ khóa sau là gợi ý tốt cho bạn.

Ở mức độ phân tích khoảng 300 từ trở lại, các bạn có thể bỏ ít thời gian để tự nghiên cứu và phân tích. Việc tự phân tích sẽ tiết kiệm chi phí cho bạn, đồng thời cung cấp những góc nhìn đáng kể từ khách hàng và đối thủ về sản phẩm trong ngành.

Cách 1: Lấy gợi ý từ google suggest khi gõ từ khóa trực tiếp vào ô tìm kiếm google

 

Cách 2: Lấy gợi ý từ gợi ý ở cuối trang tìm kiếm, từ khóa có dấu và không dấu

 

Cách 3: Lấy gợi ý từ dữ liệu từ khóa của 1 website – dùng Google Keyword Planner

 

Cách 4: Lấy gợi ý từ một từ khóa bất kỳ – Dùng Google Keyword Planner

 

Cách 5: Lấy từ khóa bằng công cụ http://keywordtool.io

 

Cách 6: Sử dụng dịch vụ phân tích từ khóa của hieuqua.co

** Dịch vụ giúp bạn có được bảng phân tích từ khóa đầy đủ trong ngành sản phẩm của mình

Tóm Tắt Bài Viết
Hướng dẫn tìm từ khóa để viết bài cho website
Tiêu Đề
Hướng dẫn tìm từ khóa để viết bài cho website
Mô Tả
Nếu bạn cần một số lượng từ khóa để viết bài trên website cho sản phẩm của mình, các phương pháp tìm kiếm từ khóa sau là gợi ý tốt cho bạn
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản