Tag - 6 chỉ số giúp quảng cáo Facebook hiệu quả

6 chỉ số giúp quảng cáo Facebook hiệu quả – Phần 2

Cùng học về những chỉ số quảng cáo Facebook hiệu quả có ảnh hưởng tới 1 chiến lược Marketing – quảng cáo dài hạn (ngắn hạn) và cách tối ưu mẫu quảng cáo và các yếu tố liên quan. Bạn có thể tìm hiểu 3 chỉ số đầu tiên để cách quảng cáo Facebook hiệu quả (P1) trong bài viết trước.

Impression (lượt hiển thị) – Giám sát lượt hiển thị để đánh giá quảng cáo Facebook hiệu quả đáng tin cậy

Thật sự thì [...]

6 chỉ số giúp quảng cáo Facebook hiệu quả – Phần 1

Bạn muốn cải thiện thông điệp quảng cáo Facebook hiệu quả? Những chỉ số quảng cáo Facebook nào giúp bạn nhận biết cách quảng cáo Facebook hiệu quả hay không?
Sử dụng những phân tích quan trọng nhất để xem cách người dùng Facebook tương tác với thông điệp của bạn thế nào. Từ đó bạn có thể tối ưu mẫu quảng cáo Facebook của mình hiệu quả nhất.
6 cách tối ưu quảng cáo Facebook dựa trên 6 số liệu trong [...]