Hệ thống Content cho phép trao đổi trực tiếp với Biên tập

Category: Blog - Kênh thông tin dành cho khách hàng, Thông Báo Comments: 0 0

Từ ngày 06/03/2017 hệ thống hieuqua.co thử nghiệm cho phép bạn được phép trao đổi trực tiếp với Biên tập. Vì không cần trao đổi thông qua bộ phận tư vấn nên tốc độ làm việc và tính hiệu quả được tăng cao hơn.

Quá trình trao đổi này được hỗ trợ khi bạn hoàn tất các thủ tục đăng ký gói Content và thực hiện các bước hướng dẫn kèm theo trong email. Qua đó, bạn sẽ thấy chủ đề trao đổi được chuyển sang cho công việc biên tập.

  1. Tốc độ hỗ trợ về Content và các yêu cầu cấp thời nhanh chóng hơn
  2. Biên tập theo sát được các yêu cầu (phù hợp) từ phía Khách hàng
  3. Hạn chế được các sai lệch thông tin qua bộ phận tư vấn trung gian
  4. Bạn cần lưu ý Không được gửi thông tin Password qua trao đổi này
  5. Bạn cứ trao đổi tự do, hieuqua.co sẽ tự phân luồng cho câu chuyện
Tóm Tắt Bài Viết
Hệ thống Content cho phép trao đổi trực tiếp với Biên tập
Tiêu Đề
Hệ thống Content cho phép trao đổi trực tiếp với Biên tập
Mô Tả
Từ ngày 06/03/2017 hệ thống hieuqua.co thử nghiệm cho phép bạn được phép trao đổi trực tiếp với Biên tập. Tốc độ làm việc, tính hiệu quả được tăng cao
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản