Quy trình viết bài nội dung qua hệ thống hỗ trợ content

Quy trình viết bài nội dung của hieuqua gồm các bước đơn giản thực hiện trong suốt dự án viết bài. Bài viết này mô tả quy trình viết bài này. Hy vọng bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách thực hiện cho bạn trong một dự án viết bài. Nhờ đó, sử dụng hệ thống hieuqua một cách hiệu quả hơn.

Sau khi bạn thực hiện chọn đặt một gói viết bài phù hợp, hệ thống sẽ hướng dẫn bạn qua các bước sau đây, bạn không phải nhớ các bước này vì hieuqua sẽ nhắc bạn chi tiết hơn sau mỗi bước thực hiện cụ thể:

Chọn gói
Check giá
Chọn gói viết bài phù hợp cho nội dung của bạn và xem báo giá
Chọn gói viết bài phù hợp cho nội dung của bạn và xem báo giá

Quy trình tính giá viết bài

Tất cả bài viết đều được báo giá chính thức qua Công cụ tính giá

Bạn cần đảm bảo chọn đúng tùy chọn cho bài viết cần báo giá

** Yêu cầu: bạn phải cung cấp chính xác thông tin liên hệ

Thanh toán
Thanh toán trước 100% gói viết bài đã chọn
Thanh toán trước 100% gói viết bài đã chọn

Quy trình thanh toán viết bài

Bài viết cần được thanh toán trước để đảm bảo chi trả cho tác giả

Thanh toán theo hướng dẫn gửi cho bạn sau khi tính giá & đặt viết

** Lưu ý: nếu muốn thanh toán ít, bạn hãy đặt gói nhỏ hơn

Tất toán
Kế toán xác nhận đã nhận được thanh toán để viết bài
Kế toán xác nhận đã nhận được thanh toán để viết bài

Quy trình tất toán gói viết bài

Kế toán xác nhận đã nhận được thanh toán cho gói viết bài

Nếu không thấy xác nhận, bạn cần yêu cầu hỗ trợ xác nhận

** Lưu ý: ghi chú Mã số dự án viết bài khi thanh toán

Thực hiện
Kích hoạt
Hướng dẫn cung cấp thông tin cần thiết để viết bài
Hướng dẫn cung cấp thông tin cần thiết để viết bài

Quy trình kích hoạt viết bài

Hệ thống gửi email hướng dẫn cung cấp thông tin để viết bài

Cung cấp thông tin theo hướng dẫn, reply nếu có thắc mắc

** Lưu ý: thông tin càng đầy đủ, dự án càng hiệu quả

Xử lý
Tác giả thực hiện viết bài cho dự án đã kích hoạt
Tác giả thực hiện viết bài cho dự án đã kích hoạt

Quy trình thực hiện viết bài

Tác giả viết bài theo deadline đã phân công cho dự án content

Gửi thông báo khi hoàn thành từng bài viết chi tiết và cụ thể

** Lưu ý: bạn nên theo dõi báo cáo bài viết mỗi ngày

Chỉnh sửa
Yêu cầu chỉnh sửa bài viết phù hợp hơn (nếu cần)
Yêu cầu chỉnh sửa bài viết phù hợp hơn (nếu cần)

Quy trình chỉnh sửa bài viết

Yêu cầu tác giả điều chỉnh bài viết, sửa nội dung phù hợp hơn

Tác giả kiểm tra nội dung và điều chỉnh bài viết theo yêu cầu

** Lưu ý: tương tác thường xuyên chất lượng dự án sẽ tốt hơn

Xác nhận
Nghiệm thu
Hieuqua gửi báo cáo cuối cùng, nghiệm thu dự án đã thực hiện
Hieuqua gửi báo cáo cuối cùng, nghiệm thu dự án đã thực hiện

Quy trình nghiệm thu bài viết

Gửi báo cáo cuối cùng cho dự án viết bài đã hoàn thành

Nghiệm thu chất lượng dự án và các yêu cầu cần điều chỉnh

** Lưu ý: dự án tự nghiệm thu nếu bạn không phản hồi

Đánh giá
Đánh giá chất lượng dự án và thành viên tham gia thực hiện
Đánh giá chất lượng dự án và thành viên tham gia thực hiện

Quy trình đánh giá bài viết và tác giả

Gửi thông tin đánh giá viết bài và tác giả tham gia thực hiện

Thông tin đánh giá về bài viết sử dụng cho dự án tiếp theo

** Lưu ý: đánh giá để giúp dự án có chấ t lượng tốt hơn

Đánh giá nội dung

Tóm Tắt Bài Viết
Quy trình viết bài nội dung qua hệ thống hỗ trợ content
Tiêu Đề
Quy trình viết bài nội dung qua hệ thống hỗ trợ content
Mô Tả
Quy trình viết bài nội dung đảm bảo tác giả tạo ra nội dung chất lượng và sát nhu cầu. Quy trình viết bài SEO, quy trình viết bài PR, quy trình viết khác...
Tác Giả
Xuất Bản
hieuqua.co
Logo Xuất Bản